Hem / Home

VÄlkommen till / Welcome to panen.se

Roy Panen

2020-10-25


Nu finns Amir på Instagram, på adressen: Instagram roy_panen_books.


Där kan du gilla, kommentera, dela, innehållet i böckerna. Du kan påverka, och ta del av vad andra tycker. Och jag Roy Panen tål att höra det mesta.


Kom ihåg, din röst betyder mycket och är viktig.


E-ljudbok och e-bok får samma bild på Instagram.


Har du ännu inte läst någon Amirbok, kanske du ändå vill gilla, kommentera, dela bilden med andra.


Amir is now on Instagram, at the address: Instagram roy_panen_books.


There you can like, comment, share, the content of the books. You can influence, and take part in what others think. And I Roy Panen can stand to hear most things.


Remember, your voice means a lot and is important.


E-audiobook and e-book get the same picture on Instagram.


If you have not yet read an Amir book, you may still want to like, comment, share the picture with others.


Hälsningar, Greetings / Roy Panen
2020-10-12


Hej!

Här kan du läsa och följa min översättning

till engelska, samtidigt som jag översätter.


Jag uppdaterar filen så ofta jag hinner.


Översättningen kan bli klar innan årets slut.

Och nu blir det fullt fokus på detta arbete.


Lovar dig / Roy Panen


Hey!
Here you can read and follow my translation

into English, while I translate.


I update the file as often as I can.


The translation can be completed before the

end of the year. And now there will be full

focus on this work.


Promise you / Roy Panen
Nu använder jag full version av program för grammatikkontroll.

Jag har bytt ut filerna AMIR Pretend Big Brother (VST och VST, E-S).

Now I use the full version of grammar checking software.

I have replaced the files AMIR Pretend Big Brother (VST and VST, E-S).


Tyvärr glömde jag att jag har planerat att lägga mycket tid på att översätta. AMIR Låtsasstorebror, Pirater och Bråkstakar, originaltext ska översättas  till engelska. Och mina nio böcker för unga vuxna ska också översättas till engelska.

Unfortunately, I forgot that I have planned to spend a lot of time translating. AMIR Pretend Big Brother, Pirates, and Troublemakers, original text to be translated into English. And my nine books for young adults will also be translated into English.


Så allt annat får bli pausat ett tag framöver.

So everything else may be paused for a while to come.


Det är lätt att man vill mer än vad tiden räcker till.

It's easy to want more than time allows.


Ha det så bra och ta hand om dig.

Have a good time and take care of yourself.


Roy Panen
Dare to have the courage

to show more love


Våga ha modet

att visa mer kärlek
PDF-file

E-böckerna finns att låna på biblioteken

och skolorna.I choose to have a sample reading of my books for adults at www.panen.eu.


Provläsning av mina böcker för vuxna väljer jag att ha på www.panen.eu.Amir Books

Books 1, 4,5,6 and 7 will be published later.

The books are standalone, but please read in the order Pretend Big Brother, Pirates and

Troublemakers. (In English will come later.) Then you get a bigger picture of the story.


Amirböcker

Bok 1, 4,5,6 och 7 kommer senare.

Böckerna är fristående, men läs gärna i ordningen Låtsasstorebror, Pirater och Bråkstakar. Då får du en större helhet av historien.Originalböckerna finns också som e-ljudbok

Versioner hämtade från originalet

MKT finns också som e-ljudbok

Books translated into English.

Böcker översatta till engelska.